Privacy verklaring

Alle gegevens die door Pure Horse worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden. Wij houden ons strikt aan de regels van de wetten op gegevensbescherming. De noodzakelijke verzamelde gegevens zullen niet aan derde worden verstrekt/verkocht.

Voor de volledige privacy verklaring kunt u verder lezen in dit document.

Voor vragen over de privacy verklaring kunt u altijd contact opnemen met Pure Horse.
Email: info@purehorse.nl
Telefoonnummer: 0654967768

Cookies

Pure Horse maakt gebruik van cookies. Dit is enkel om het bestel gemak te bevorderen.

Disclaimer

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Pure Horse tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks deze zorgen aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruiken van informatie van deze site of het opvolgen van adviezen, is geheel voor eigen risico.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op onze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Pure Horse.

Deze site heeft externe links naar andere websites. Pure Horse heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en kan geen garanties geven over de juistheid en volledigheid van de daarop vermelde informatie.

Copyright & auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pure Horse. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen (ook blog teksten), is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemmingen van Pure Horse. Tenzij specifiek bij materialen anders is aangegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.